Balık Burcunun Anlaştığı Burçlar

Balık Burcunun Uyumu

anlasmaErkeğinin;

Balık burcu erkeği kendisi gibi su grubundan olan Akrep ve Yengeç ile çok iyi anlaşır. Toprak grubundan olan Boğa, Başak ve Oğlak ile de iyi anlaşırlar. Ancak Başak kadını ile zaman zaman zıtlaşabilirler. Çünkü Balık çok hassas, sezgisel ve duyusal bir karakterdedir. Başak kadını ise aynı derecede duygularından uzaktır. Onun duygusal zekadan çok, analitik zekası gelişmiştir. Bundan dolayı Balık erkeği ile Başak kadını zaman zaman çatışmalar yaşayabilir. Bu da ilişkilerinde problem oluşturabilir.

Balık erkeği kendisi gibi sezgileri ve duyguları güçlü Akrep kadını ile iyi anlaşabilir. Bu iki burcun arasında uyumlu ve ahenkli bir ilişki yaşanabilir. Bu iki burcun ilişkisinde duygusal derinlik son derece yüksek olacaktır. Akrep’in tutkusu ile Balık’ın sanatkarane anlayışı ortaya çok keyifli bir ilişki çıkarabilir. Balık burcu yönetici gezegeni Ay olan Yengeç burcu ile de çok iyi anlaşabilir. Zira Yengeç kadını duygusaldır ve aile hayatına çok önem verir. Dolayısıyla Balık erkeği için Yengeç kadını ideal bir eş olabilir.

Balık erkeği, toprak grubundan olan Boğa burcu ile de iyi anlaşabilir. Boğa kadını ayakları yere sağlam basan bir kadındır. Nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Bundan dolayı da Balık burcunun aradığı güvenceyi ona verebilir. Balık burcunun aradığı sağduyu Boğa kadınında mevcuttur. Ayrıca yine toprak grubundan olan Oğlak kadını ile de iyi anlaşabilir. Çünkü Oğlak kadını kuralcı ve disiplindir. Bu da Balık erkeğinin aradığı düzenli bir hayat ile uyumlu ilişkiyi beraberinde getirir. Bu iki burçla birlikte olduğu zaman duygusallık ile gerçeklik bir araya gelecek ve güzel bir şekilde kaynaşacaktır.

Kadınının;

Su grubundan olan Balık burcu kadını, yine kendisi gibi su grubundan olan Yengeç ve Akrep burçları ile çok iyi anlaşır. Onlarla çok keyifli, uyumlu ve eğlenceli bir ilişki kurar. Su grubunun dost grubu olarak kabul edilen toprak grubu burçlar ile de iyi anlaşabilir. Bunlar ise Oğlak, Başak ve Boğa burçlarıdır. Balık burcu kadını su grubundan olmayan bu burçlar ile çok iyi bir şekilde kaynaşır. Başak burcundan olan kişilerin daha çok akıl ve mantığa dayalı hareket etmesi, duygusal Balık kadını için zorlayıcı olabilir. Çünkü Balık kadını daha sezgisel, duygusal, vicdani ve anaç bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı da ilişkilerinde bir takım problemler oluşabilir. Ancak birbirlerini iyi tanıdıkları takdirde keyifli bir ilişki sürdürebilirler. Çünkü ikisi de uyumlu ve anlayışlı tiplerdir.

Boğa burcunun gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan yapısı, Balık burcu kadınının hayalperest tarafını zedeleyebilir. Oğlak burcunun ise kuralcı yapısı yine Balık kadının fedakar, esnek ve hassas yapısını zorlayabilir.

Balık burcu kadınının en iyi anlaştığı burç ise Yengeç’tir. İkisi de su grubundandır ve ikisi de duygusal derinliği yüksek olan insanlardır. Birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlayabilecek yapıya sahiplerdir. Bundan dolayı uyumlu bir ilişki içerisine girebilirler.

Balık burcu ile Akrep burcu ise ilişkilerinde kimi zorluklar yaşasalar da uyumlu bir birlikteliğe sahip olacaklardır. Akrep burcunun sahipleniciliği ile Balık burcunun anaç, fedakar ve duygusal yapısı birleştiğinde ortaya gayet uyumlu bir ilişki çıkabilir. Bu iki burcun ilişkisi de gayet güzel ve keyifli olacaktır.

Balık burcu kadını ile Balık burcu erkeği uyumlu bir ilişki yaşayabilir. Çünkü hayata aynı noktadan bakacaklar, aynı estetik anlayışa sahip olacaklar, aynı zevklere, aynı düşüncelere ve aynı duygusal hassasiyete sahip olacaklar. Bundan dolayı da birbirlerini anlamakta zorlanmayacaklardır. Bu da ortaya gayet uyumlu bir ilişkiyi çıkaracaktır. Ancak tek bir istisnası vardır, o da şudur; iki taraf aynı anda birbirlerini küsebilir, karamsarlığa kapılabilir. Bu da onları huzursuz edebilir. Onun dışında son derece uyumlu bir ilişki sürdürebilirler.

Genel anlamda değerlendirirsek Balık burcu kendisi gibi Su grubu veya Toprak grubu burçlar ile iyi anlaşır. Ateş veya Hava grubu burçlar ile anlaşmakta zorlanır.

Balık kadını ile Balık erkeği ise aynı bakış açısına ve benzer düşüncelere sahiptir. Bundan dolayı birbirlerini çok iyi anlarlar ve çok iyi tamamlarlar. Benzer şeyleri hissedecek, benzer şeylerden keyif alacak ve benzer hayat anlayışına sahip olacaklardır. Bundan dolayı da çok iyi anlaşabilirler. Böylece ortaya keyifli, güzel ve uyumlu bir ilişki çıkabilir.

Balık kadınının anlaşamadığı burçlar ise Ateş grubu ile Hava grubu burçlardır.